Uitkomsten vragenlijst behoeften Nederlandse Larpers

25 oktober 2019 Door Gavin Treep

Soms ben je gewoon nieuwsgierig naar iets. Zeker als je als larper die wel eens een evenementje bedacht heeft, het na jaren weer voelt kriebelen om weer eens wat te organiseren. Liefst een beetje a la de Nordics. Maar willen mensen dat wel en is daar wel behoefte aan? Of is de markt in Nederland verzadigd of meer dan voldoende bediend zoals sommige organisatoren denken? 

In een Facebookgroep van Nederlandse larpers die wel eens over de grens larpen, kwam een van de beheerders met de vraag waarom mensen lid waren van die groep. Wat zochten ze en wat hoopten ze eruit te kunnen halen? Hele handige vragen om in zo’n groep te stellen, vond ik nog. Een aantal mensen gaf als antwoord dat ze graag op de hoogte wilden worden gehouden van larps in het buitenland omdat ze in Nederland niet vonden wat ze zochten. Daar werd ik weer nieuwsgierig van, want wat zochten ze dan dat er hier niet was?

Toegegeven, als je gaat tellen valt de overgrote meerderheid van Nederlandse larps in het (high of low) fantasy genre en kennen ze redelijk uitgebreide regelsystemen van meer dan twee A4. De meeste buitenlandse larps die met opzet gericht zijn op een internationaal publiek hebben nauwelijks regels in de zin van skills, loresheets, experience points etc., maar maken meer gebruik van meta-technieken om zaken uit te kunnen spelen zoals bijvoorbeeld handgevechten en seks. Bovendien kennen ze vaak een heel andere setting en thematiek en zijn vaker herspeelbare one shots in plaats van campaigns.

Nederland kent echter wel degelijk evenementen die wat beter in het niet-fantasy en regelsysteemluwe hokje passen. Onder andere de organisaties Arcana, Evolution Events en Obscurus organiseren regelmatig evenementen met geen of weinig regels en waar je bij wijze van spreken nul kans loopt elven, goblins en ondoden tegen te komen. Cirque Noir en On the Styx bijvoorbeeld zijn evenementen die mensen toch wel blijken te kennen. Wie de discussie op Facebook een beetje heeft gevolgd, heeft gezien dat daarom de meningen over of er genoeg aanbod van dit soort larps is uiteen lopen. Toch blijven mensen aangeven in Nederland niet te vinden wat ze zoeken en daarom uit te wijken naar het buitenland. Ontbreekt er dus iets aan het larp aanbod in Nederland? Zijn de Nordic-achtige larps waar wel vraag naar is te weinig vindbaar?

Om een beetje inzicht te krijgen in de behoeften van Nederlandse larpers die aangegeven hebben naar het buitenland uit te wijken, heb ik uit pure nieuwsgierigheid een vragenlijstje opgesteld en via Facebookgroepen verspreid. Want wat zoeken die mensen dan? Overigens is dit op geen enkele wijze een wetenschappelijk, representatief onderzoek. Methodologie en statistiek waren altijd mijn zwakste vakken dus ik pretendeer hier absoluut niet definitieve antwoorden te geven. Zeker ook omdat de vragen bij een breder publiek terecht zijn gekomen dan alleen onder in het buitenland larpende Nederlanders. Maar ook daar bleek er een behoefte te bestaan bij sommige mensen.

Wat uitkomsten:

  • Qua genre is de meeste vraag naar science fiction evenementen. Van de 60 mensen die gereageerd hebben, gaven er 41 dit aan. Op de tweede plek historisch en op nummer drie een hedendaagse setting.
  • Hoop & wanhoop, overleven en verraad zijn de drie meest populaire thema’s waar de 59 mensen die de vraag hebben beantwoord mee willen spelen. Omdat overleven en hoop & wanhoop samen op 1 staan, noem ik ook onderdrukking nog als thema op de derde plek.
  • De internationale larps die de 58 respondenten van deze vraag het meest aanspreken zijn de in Nederland georganiseerde Cirque Noir en On the Styx en Bunker 101 van de Italiaanse organisatie Chaos League. De meerderheid (bijna 45%) geeft echter aan zich er (nog) nooit in verdiept te hebben.
  • Bijna 72% van 60 respondenten maakt het niet uit of de spelersgroep bestaat uit alleen Nederlandse spelers of een internationale groep is.
  • Voor een evenement van 3 a 4 dagen (incl. organisatie, eten, set dressing, rekwisieten, locatie, overnachting, afterparty) heeft 28,3% tussen 150 en 200 euro over, 25% tussen de 100 en 150 euro en 16,7% kan of wil tussen de 60 en 100 euro hieraan uitgeven. Ook hier 60 respondenten.
  • Een organisatie of designer(s) die als voorbeeld kunnen dienen, kunnen veel mensen niet geven omdat ze er geen zeggen te kennen. Van de paar die wel genoemd worden komen Chaos League en NotOnlyLarp (hier vooral bekend van het door Westworld geïnspireerde Conscience) het vaakst naar voren.

De belangrijkste vragen wat mij betreft, waren de vragen waarom bepaalde larps mensen aanspreken en wat ze dus in Nederland niet (voldoende) vinden. Het waren open vragen dus minder respons en minder eenduidige antwoorden, maar een paar zaken kwamen wel vaak naar voren. De immersie door middel van locaties en set dressing wordt genoemd, de thematiek waarover gespeeld wordt en meer de nadruk op het spel tussen de personages onderling.

Bijvangst

Hoewel niet het belangrijkste doel, heeft dit vragenlijstje ook een interessante bijvangst gehad met opmerkingen rondom de Nederlandse larpcultuur en dan met name de minder prettige kanten. Er is zelfs één iemand die de naam van een buitenlandse organisatie niet wil noemen (bij de vraag om welke tot voorbeeld kunnen dienen), omdat deze persoon daar geen landgenoten tegen wil komen. Een paar citaten:

“Wat dit soort LARPs in het binnenland lastig maakt voor mij, is toch de scene er omheen. Het gebeurt heus niet door iedereen. Maar er is wel sprake van een bepaalde elite houding. Soms zelfs neerbuigend naar anderen. Dit geeft een erg onwelkome uitstraling.”

“Daarnaast is er volgens mij in Nederland een kliekjes cultuur”

“Ik larp vrijwel niet meer in Nederland vanwege de verziekte cultuur binnen de gemeenschap. (…) Elke vorm van wangedrag wordt toegedekt. Mensen die populair zijn of zich bij de juiste populaire mensen hebben ingeslijmd komen overal mee weg.”

Het zijn niet veel respondenten (2 of 3) die dit aanmerken, maar deze antwoorden zijn uit henzelf gegeven. Daarom vond ik het toch belangrijk om te benoemen. Je kunt niet iedereen en hun schoonmoeder tevreden stellen en mensen die zich ergens minder thuis voelen hou je toch, maar als community willen we veilig, open, inclusief en toegankelijk zijn terwijl dit dus lang niet altijd zo wordt ervaren. Het is een probleem, maar een probleem dat we denk ik als gemeenschap zelf moeten oplossen. Benoemen is stap 1. Bewustwording en oplossen stap 2 en 3.

Conclusie

Is er voldoende aanbod aan, bij gebrek aan een betere term, Nordic-achtige larps? Kunnen de mensen die aangegeven hebben hier iets niet te vinden grotendeels stiekem prima terecht bij het huidige Nederlandse aanbod? Dat weet ik niet. We zien wel steeds meer regelsysteemloze of –luwe evenementen buiten het fantasy genre, maar daar is niet alles mee gezegd. Veel organisaties worstelen nog steeds met het vinden van een goede toepasselijke locatie die zo immersief is als een duikboot, een western filmset of een kasteel met geheime gangen. Of voldoende vrijwilligerstijd en budget hebben om een locatie om te bouwen tot ruimteschip. En als ze niet op uitnodiging zijn, wat de kritiek over kliekjes cultuur in de hand werkt, is het aantal spelersplaatsen vaak wel bijzonder beperkt.

Snijden de Nederlandse organisaties dan wel de juiste thema’s aan en faciliteren ze het soort spel waar een aantal larpers naar zoekt? Een groot deel van de respondenten lijkt namelijk meer op zoek te zijn naar interessant spel tussen personages en plot dat als katalysator werkt daarvoor, dan bijvoorbeeld een grote algemene dreiging om gezamenlijk het hoofd bieden. Is dat er onvoldoende en neigen we als organisatie toch vaak (dus niet altijd!) naar het PvE model waarbij ieder soort personage eigenlijk inwisselbaar is om het plot ‘op te lossen’? Persoonlijk zou ik wel wat vaker plot willen zien dat draait om de personages in plaats van het juist toepassen van de gecombineerde skillsets op de charactersheets.

Volgens mij zijn er nog voldoende meters te maken en kunnen we prima een meer divers aanbod neerzetten. Een aantal mensen heeft (ook in de vragenlijst) al aangegeven dat er volgens hen meer dan voldoende aanbod is. Hoewel de vragenlijst niet voor hen bestemd was, is dat op zich ook welkom. Toch vraag ik me af waar deze mensen die mening op baseren. Zolang dit soort evenementen in Nederland binnen no time vol zit, een wachtlijst kennen, er altijd mensen zijn die wel wilden gaan maar zich niet op een wachtlijst willen plaatsen en er bovendien mensen zijn die zeggen “ik ga naar het buitenland want daar spreekt het aanbod me meer aan”, lijkt er vraag te zijn. Of dat komt door te weinig aanbod of door gebrek aan kennis over dit soort evenementen in Nederland, vergt weer meer en vooral beter onderzoek.

Ik ben in ieder geval gemotiveerd en beter geïnformeerd om die ideeën die ik heb beter bij de vraag en opmerkingen van in ieder geval deze 60 mensen te laten aansluiten. Bedankt voor het invullen.


terug naar boven