Stichting Verhaal in Uitvoering

De stichting heeft ten doel:

  • het (doen) bevorderen van een vernieuwend cultureel, sociaal en educatief klimaat voor theateractiviteiten, verbeeldend verhaal en aanverwante activiteiten.
  • vanuit een positie als brancheorganisatie het overleggen met en steunen van andere organisaties op gebied van theateractiviteiten, verbeeldend verhaal en aanverwante activiteiten.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
  • Al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuursleden

Merken

Momenteel heeft Stichting Verhaal in Uitvoering de volgende merken waarmee ze actief de doelen benuttigd:

terug naar boven