Weerklank: van idee tot larp

14 september 2022 Door Job Rauch

Hoe Weerklank als wereld begon en de lessen van de playtest.

In 2012 begon een van ons, Job, met een bijna leeg A2 vel papier en 3 fantastische spelers. De groep speelden een Tabletop Roleplay Game (TTRPG) sessie zonder systeem en hebben de basis gelegd voor een spelwereld, met hiernaast het resultaat. Job had nooit durven dromen dat dit een larp-setting zou worden. Graag nemen we jullie mee in het verhaal wat SPIRIT is geworden.

Na de eerste TTRPG volgden er nog vele jaren aan TTRPG, van een (20+level) Pathfinder campaign tot World of Darkness campaign en nog een paar andere systemen die minder bekend zijn, zoals Fate. Er zijn zoveel wisselende toffe spelers geweest en elke speler en elk systeem is terug te zien in het eindresultaat. Op een verjaardag in 2019 kwamen we als een groep van enkele ervaren larpers bij elkaar. We wilden graag een wereld tot leven zien komen, droomden over regelsystemen en dachten na hoe de setting van TTRPG naar larp omgezet kon worden. We besloten om het team een laatste TTRPG campaign te spelen in de wereld, die in 2012 was bedacht, maar nog niet bij alle bekend. We hebben als team binnen de spelwereld de laatste eeuwen voorafgaande aan de larp spelend gezamenlijk vormgegeven. Toen in een later stadium twee nieuwe organisatoren aansloten hebben we daarom toch nog een laatste sessie gespeeld in de wereld. Die sessie speelde rond een groot vredesverdrag en de “laatste” wereldoorlog in de setting. Op deze manier is iedereen echt betrokken geraakt in de wereld. Ook heeft het een enorm rijke basis gelegd voor de playtest van Weerklank in april 2022, een Live Action Roleplay (LARP) door de Stichting LARP SPIRIT.

Het opzetten van een larp is niet altijd even makkelijk, zeker niet als je hoge verwachtingen hebt van jezelf. Daar kwam nog een Corona crisis bovenop, waardoor we lange tijd niet fysiek konden overleggen. Laten we de persoonlijke levens van veel organisatoren niet vergeten. Relaties die beëindigd raken, wisselingen van werk, verlovingen en emigreren zijn allemaal voorbij gekomen. We hebben veel geleerd over communiceren met elkaar. Een deel van de teamleden zijn gestopt, maar de invloed van hun inbreng is er nog. Idealen en waarden van betrokkenen proberen we mee te nemen. Een van de belangrijkste lessen tijdens dit proces is geweest om te luisteren naar en expliciet maken van de waarden bij argumenten in een discussie. Want gediscussieerd wordt er veel! Zo heeft het maanden geduurd voordat we de naam van onze larp hadden bedacht, het werd Weerklank. Momenteel werken we met een kernteam van 4 personen, deze vormen het bestuur van onze Stichting LARP SPIRIT en hebben we verschillende groepen van vrijwilligers voor Weerklank. Denk daarbij aan verhaalschrijvers, bardraaiers, spelbegeleiders, koks, propmakers enzovoort. We hebben veel vanaf het begin gelijk goed aan willen pakken en dat kost tijd en energie. Gelukkig hebben veel vrijwilligers ons gesteund en dat mogelijk gemaakt.

Naar de playtest toe

Op 1 januari 2022 besloten we onze website te publiceren. Twee maanden lang zijn we bezig geweest om plukjes informatie toe te voegen aan onze website. Voor ons was het duidelijk; een playtest zou plaatsvinden op 29 april. Op 1 februari gooiden we de inschrijving open, om in de eerste week al vol te zijn. Gelukkig konden we ruimtes bijhuren in Het Kruithuis (onze locatie) en waren er uiteindelijk genoeg plekken. Voor onszelf hebben we een stop gezet op 40 deelnemers om het echt een playtest te houden en niet een verkapte eerste volledig evenement.

Elke deelnemer heeft van tevoren een uitgebreide vragenlijst over het karakter ingevuld en heeft ook een gesprek gehad met minstens twee leden van ons kernteam. We wilden op die manier elk karakter goed onderdeel laten zijn van de spelwereld. De wereld heeft enkele high-fantasy natuurelementen en in de mythes over een tijd voor de huidige komen ook magische elementen voor. Echter, de karakters leven meer in een low-fantasy setting en dat proberen we in die gesprekken goed over te brengen. Tegelijk geven de gesprekken een goed overzicht en hielp ons nadenken over het verhaal dat we schreven. We probeerden enkele zaken ter harte te nemen bij dit soort gesprekken en bij het schrijven van plot, namelijk: “Kan het met een lager power level?”, “Is er een IC-oplossing mogelijk?”, “Wat denk je zelf/ kunnen we dit co-creëren?” of “Niets doen is ook een keuze en keuzes hebben een weerklank”.

Toen was het 29 april, volle auto’s met spullen werden naar Het Kruithuis in Delft gereden. Kokers hadden thuis al veel voorbereid, maar moesten direct de keuken in om voor vrijdag een top driegangenmenu neer te zetten. Het figurantenhok werd ingericht en gevuld met persoonlijke larp-voorraden, omdat we als organisatie nog aan het opbouwen zijn. De deelnemers kwamen binnendruppelen en de incheck moest opgezet worden. Natuurlijk was iemand het IC-geld thuis vergeten en was er stress over of we 8 uur wel een gingen halen met tijd-in praatje. Zoals elke zelfrespecterende larp hebben we dat niet gehaald. Toch liepen we niet veel uit en kan ik met trots zeggen dat we redelijk vlot het spel konden starten, alle spelers hadden er zin in. Vanaf minuut 1 na tijd-in gingen deze voor elkaar vreemde karakters vol op in het spel . De rijke wereld, duidelijke verwachtingen, simpele regels en een stimulerend economie-systeem hebben ervoor gezorgd dat veel deelnemers vanaf moment 1 in het spel zaten. De karakters waren geweldig en de sfeer goed, de puzzels een uitdaging en de gevechten wisselend van soort en soms een uitdagende puzzel op zichzelf.

Video impressie van de Weerklank Playtest

Economisch systeem

De uitleg van ons economische systeem begon vaak met “het is heel simpel”, met andere woorden: het nam het grootste deel van onze regels in en vergde de meeste uitleg. Achteraf bleek het alle moeite wel waard, want de meeste reacties waren zeer positief, zoals “het eerste werkende larp-economie systeem, dat ook spel bevordert”. Wij werken met 8 economische producten: kennis, geld, veiligheid, voedsel, wol, hout, klei, en erts. Dit zijn brede categorieën, want wol is bijvoorbeeld alle niet eetbare dierlijke en plantaardige producten. Dan zijn er ook nog drie staten waarin de laatste vijf zich in kunnen bevinden, namelijk ruw, bewerkt en eindproduct. Bij elkaar een hele hoop mogelijke opties. Elk karakter kreeg persoonlijke doelen en had een inkomen (verschillende van deze producten) welke natuurlijk niet aansloten op de doelen. Sommige spelers kwamen in groepen en die gaven we dan gezamenlijke doelen en werden de inkomens in de groep afgestemd. Op deze manier moesten de verschillende spelers uit verschillende groepen met elkaar samenspelen om de doelen optimaal te halen. Een van onze uitgangspunten is namelijk Samenwerken waar het kan. Natuurlijk zijn er verhaaltechnische redenen om niet samen te werken, dat is onderdeel van het spel. Met de playtest hebben we het economie systeem goed kunnen uittesten, samen met het butsen, genezen en puzzels. Met de inzichten en de feedback gaan we verbeteringen uitvoeren naar het eerste evenement.

Evaluatie

De playtest was een succes, deels door goede verwachtingsmanagement en deels omdat we echt wilden leren. We gaan het economische systeem een klein beetje bijschaven zodat spelers zich vrijer erin kunnen voelen. Ook komen er nog meer normafwijkende elementen terug in ons verhaal, een ander uitgangspunt dat wij als stichting ons ten doel hebben gesteld. We gaan bij puzzels nog beter nadenken over de introductie van spelelementen en hoe om te gaan met spelers die elementen van de puzzel voor spel weghouden. Een evaluatie draait niet alleen om wat er beter kan, maar ook wat ging er goed en hoe kun je daar van kan leren.

Als voorbeeld van wat er goed ging: de heerlijke maaltijden. Dit kwam door de inzet van twee topvrijwilligers en door te vertrouwen op hun kwaliteiten en hen de vrijheid te geven naast de duidelijke verwachtingen. Een ander voorbeeld is een geweldige puzzel-prop vanuit twee andere betrokkenen, die om precies dezelfde redenen succesvol was. Het verhaal en de wereld waren sterke elementen waaruit deelnemers prachtige rollen neergezet hebben, met fantastische kleding. De jarenlange ervaring in de wereld en de tijd te nemen om dit allemaal goed op te schrijven zijn waarschijnlijk de elementen waardoor dit door deelnemers opgepakt is. De kers op de taart waren de gesprekken vooraf. Tot slot had we binnen ons team een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en vertrouwden we op elkaars kunde. We denken dat je alleen dan samen iets moois neer kan zetten. De communicatie en miscommunicatie zijn elementen waardoor wij dat vertrouwen in elkaar hebben gekregen.

Meedoen met Weerklank

Nieuwsgierig geworden naar Weerklank? Ons volgende evenement is van 5 t/m 7 mei 2023 in het Mussennest te Otterlo. Lees meer op onze website. Interesse om meer te praten over de reis of de wereld? Bezoek onze Discord!

Bestuur larp SPIRIT,
Job, Anneloes, Boris en Mart


terug naar boven